Combinatie bol-bbl blijft mogelijk

1 april 2021DoorrutgerAlgemeen

Vanaf 1 augustus kunnen mbo-scholen opleidingen aanbieden in een gecombineerde leerweg bol-bbl. Sinds 2015 kunnen scholen al experimenteel dit soort opleidingen aanbieden. Het experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ eindigt met ingang van 1 augustus. Eerder heeft minister Van Engelshoven de Tweede Kamer op basis van een evaluatie geïnformeerd over het vervolg van de gecombineerde leerweg. … Lees verder

MBO Brigade bestaat twee jaar

1 april 2021DoorrutgerAlgemeen

De MBO Brigade, opgericht om overbodige wet- en regelgeving op te ruimen, bestaat twee jaar. Tijd voor een korte terug- en vooruitblik. De oprichting van de MBO Brigade vloeit rechtstreeks voort uit het Bestuursakkoord dat de MBO Raad in 2018 met het kabinet sloot. In dit akkoord spraken de ondertekenaars af dat mbo-scholen meer ruimte … Lees verder

Lokale brigade bij Deltion College

15 maart 2021DoorrutgerAlgemeen

Docenten van het Deltion College hebben een lokale MBO Brigade opgericht. Het lerarenpanel zoekt oplossingen voor knelpunten in de regelgeving. Andries Knol, docent bewegingsonderwijs aan het Deltion College, vertelt: ‘Het begon allemaal met het Bestuursakkoord mbo (2018), waarin de oprichting van de MBO Brigade werd aangekondigd. Deze brigade helpt teams bij het vinden van ruimte … Lees verder

Webinar Gepersonaliseerd Leren

1 maart 2021DoorrutgerAlgemeen

Op 18 februari vond een nieuw webinar onder de vlag van de MBO Brigade plaats. In een bijeenkomst, die in samenwerking met mboRijnland tot stand kwam, stond gepersonaliseerd leren centraal. Een onderwerp met veel kansen en uitdagingen. De animo was groot. Zo bleek al in de aanloop naar de bijeenkomst. Het maximaal aantal inschrijvers van … Lees verder

Handreiking gepersonaliseerd leren

17 februari 2021DoorrutgerAlgemeen

ROC van Twente ontwikkelde samen met adviesbureau Hutspot een handreiking voor scholen die aan de slag willen met gepersonaliseerd onderwijs. Bij gepersonaliseerd leren wordt het onderwijs zo goed mogelijk afgestemd op de leerwensen en -mogelijkheden van de student. Om onderwijsteams hiermee op weg te helpen, ontwikkelde ROC van Twente samen met adviesbureau Hutspot een handreiking. … Lees verder

Varkenshouder als docent

25 januari 2021DoorrutgerAlgemeen

Het Zone.College wil het onderwijs zoveel mogelijk bij bedrijven laten plaatsvinden. Binnen de opleiding varkenshouderij wordt het onderwijs daarom voor een groot deel verzorgd op zes geselecteerde boerderijen. Mag dit? De MBO Brigade zocht het uit en kwam met een antwoord: ja het mag, zolang de school borgt dat de onderwijskwaliteit op orde is. Studenten … Lees verder

Minister kijkt naar urennorm

19 januari 2021DoorrutgerAlgemeen

Minister Ingrid van Engelshoven wil onderzoeken of de urennorm in het mbo toe is aan aanpassing. Mede op basis van signalen van de MBO Brigade. De urennorm in het mbo schrijft gedetailleerd voor uit hoeveel uren een onderwijsprogramma bestaat. Scholen kunnen onder voorwaarden afwijken van de urennorm. De school moet dan duidelijk maken waarom met … Lees verder

Meld je thema aan!

15 december 2020DoorrutgerAlgemeen

Heeft jouw onderwijsteam een interessant onderwerp voor een komende Brigade-broedplaats? Meld het dan aan de MBO Brigade. De MBO Brigade organiseert regelmatig bijeenkomsten rond thema’s die door scholen aangedragen worden. Het kan hierbij zowel gaan om knelpunten waar scholen bij het verzorgen van onderwijs tegenaan lopen, als om interessante onderwijsinnovaties die scholen graag delen met … Lees verder

Enquête onder casusindieners

7 december 2020DoorrutgerAlgemeen

De MBO Brigade vraagt casusindieners mee te werken aan een korte enquête. Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten. De resultaten van de enquête wil de MBO Brigade gebruiken om de werkprocessen te verbeteren. Ook betrekken we de resultaten bij het bepalen van de toekomst van de MBO Brigade. Invullen Het invullen van … Lees verder

Veel steun voor petitie onderwijstijd

14 oktober 2020DoorrutgerAlgemeen

De petitie over ruimere regels rond onderwijstijd is meer dan 700 keer ondertekend. Initiatiefnemer Frank van den Ende bood de petitie eind september aan de MBO Brigade aan. In maart organiseerde Frank van den Ende twee sessies over onderwijstijd. Tijdens de drukbezochte bijeenkomsten hebben vertegenwoordigers van mbo-scholen allerlei voorstellen gedaan over de regels rond onderwijstijd. … Lees verder