Keuzedelen bij vierjarige opleidingen

15 februari 2022DoorrutgerAlgemeen

Vanaf komend schooljaar geldt voor vierjarige mbo-opleidingen een minder zware keuzedeelverplichting. Studenten die zo’n vierjarige opleiding volgen hoeven vanaf 1 augustus maar 720 uur aan keuzedelen te besteden. Een mbo-opleiding op niveau 4 duurt in de regel drie jaar. Voor een aantal opleidingen geldt echter een uitzondering: scholen mogen ervoor kiezen deze opleidingen ook in … Lees verder

Einde onderwijsovereenkomst nabij

12 februari 2022DoorrutgerAlgemeen

De onderwijsovereenkomst in het mbo wordt afgeschaft met ingang van 1 augustus 2023. Dat bleek tijdens de bespreking van het wetsvoorstel ‘Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten’ in de Tweede Kamer. De wet regelt aan de ene kant de afschaffing van de verplichte onderwijsovereenkomst in het mbo. Iedere mbo-student moet nu – anders dan in … Lees verder

Veel vragen over vrijstellingen

8 februari 2022DoorrutgerAlgemeen

Studenten kunnen bij de examencommissie van hun school vrijstelling vragen voor onderdelen die zij eerder in hun studieloopbaan behaald hebben. Hoewel de examencommissie al de nodige ruimte heeft om zelf beleid te maken rond vrijstellingen, lopen scholen toch nog regelmatig tegen belemmerende regels aan. Dat blijkt tijdens een expertsessie van de MBO Brigade. De MBO … Lees verder