Docenten of andere medewerkers van scholen die last hebben van knellende wet- en regelgeving kunnen bij de MBO Brigade een casus indienen. Ook cases die betrekking hebben op onderwijsvernieuwing kunnen worden ingediend. Hieronder verzamelen we voorbeelden van onderwerpen die aan de orde zijn gesteld. Deze verzameling wordt geleidelijk uitgebreid.

Extracurriculair Engels

Hoe zit het met de vrijstellingen bij Engels? Er zit meer ruimte in de regels!

Onderwijsbenodigdheden

Wat kun je als school doen als een student weigert onderwijsbenodigdheden mee te nemen?

Bedrijfswijs: een pilot

Gilde Opleidingen wil samen met bedrijven opleidingen ontwikkelen.

Overlap bij keuzedeel

Mag een student die Duits als tweede taal kiest ook het keuzedeel ‘Duits in het beroepsonderwijs’ kiezen?

Keuzedeel en vrijstelling

Kan een student die overstapt naar een andere school een gevolgd keuzedeel meenemen?

Vrijstelling en aanwezigheid

Kan een student die een vrijstelling heeft voor een vak toch verplicht worden aanwezig te zijn bij dat vak?

Aanwezigheidsplicht

Mag je als school studenten verplichten aanwezig te zijn bij lessen of andere onderwijsactiviteiten?

Keuzedelen 960 uur?

Moeten bij vierjarige mbo 4-opleidingen de keuzedelen 960 uur omvatten?

Keuzedelen en PCL

Mag je als school bij enkele opleidingen kiezen voor een PCL-vak als keuzedeel?

Examineren in het buitenland

Studenten lopen stage in Antwerpen en Gent. Mag het examen ook in het buitenland plaatsvinden?

Mogen ondernemers les geven?

Mogen ondernemers ook les geven en geldt dat dan als begeleide onderwijstijd?

Tijdsverlenging examens

Wat zijn de regels voor tijdsverlenging bij centrale examens Nederlands en Rekenen?

Voorwaardelijke examens

Hoe verhouden voorwaardelijke toetsing en examens zich tot elkaar? Lees alles in de handreiking.

Engelstalige opleidingen

Het Summa College biedt een aantal opleidingen volledig in het Engels aan. Welke ruimte bieden de regels?

Numerus fixus

Mag je een aspirant-student weigeren als er niets gecommuniceerd is over een numerus fixus?

Waardering vrijstelling keuzedeel

Hoe moeten vrijstellingen voor keuzedelen gewaardeerd worden, als er geen resultaat zichtbaar is uit de aangeleverde stukken?