M-jaar studenten ontvangen diploma

5 augustus 2020DoorrutgerAlgemeen

De eerste lichting M-Jaar studenten hebben hun diploma van ROC TOP ontvangen. Zeven zelfverzekerde studenten sluiten hiermee een jaar van persoonlijke groei, beroepsoriëntatie en experimenteren af. Het afgelopen jaar stond voor deze studenten in het teken van een uitgebreide kennismaking met beroepen en opleidingen. De diplomering markeert het einde van dit avontuur, tegelijkertijd is het … Lees verder

Taaleis medewerkers kinderopvang

8 juli 2020DoorrutgerAlgemeen

Vanaf 2025 moeten alle medewerkers in de kinderopvang over voldoende mondelinge taalvaardigheden beschikken. Op welke manier kunnen mbo-opleidingen ervoor zorgen dat studenten aan deze eis voldoen? Volgens de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang moeten medewerkers in de kinderopvang onderdelen van de Nederlandse taal op een bepaald niveau beheersen. Concreet moeten zij ten aanzien van de … Lees verder

Broedplaats hybride onderwijs

29 juni 2020DoorrutgerAlgemeen

Waar kun je een beroep beter leren dan in de praktijk? Hybride docenten, die zelf midden in de beroepspraktijk staan, leveren in steeds meer opleidingen een cruciale bijdrage. Maar aan welke bekwaamheidseisen moeten zulke instructeurs voldoen? Die vraag komt nadrukkelijk aan de orde in het webinar van de MBO Brigade over hybride onderwijs. In het … Lees verder

Petitie over onderwijstijd

4 juni 2020DoorrutgerAlgemeen

Begin maart organiseerde onderwijsinnovator Frank van den Ende twee bijeenkomsten over onderwijstijd. Een en andere heeft nu geleid tot drie concrete aanbevelingen. Begin maart organiseerde onderwijsinnovator Frank van den Ende twee bijeenkomsten over onderwijstijd. Afgevaardigden van ruim veertig mbo-scholen hebben daar knelpunten rond onderwijstijd besproken. Een verslag van de bijeenkomst in Arnhem treft u hier … Lees verder

Keuzedelen: stand van zaken

3 juni 2020DoorrutgerAlgemeen

In december 2019 presenteerde minister Van Engelshoven haar ‘veranderaanpak keuzedelen’. Door de regels te versoepelen hoopt Van Engelshoven dat scholen de potentie van de keuzedelen ten volle gaan benutten. Sommige veranderingen, zoals het loslaten van de koppeling tussen kwalificaties en keuzedelen, vragen om een wetswijziging. Bij andere maatregelen, bijvoorbeeld de examinering van keuzedelen, gaat het … Lees verder

Casussen over taal

28 april 2020DoorrutgerAlgemeen

Bij de MBO Brigade is een aantal casussen rondom ’taal’ binnen gekomen. Scholen krijgen te maken met studenten die qua vooropleiding en qua capaciteiten een mbo-opleiding aankunnen, maar het Nederlands onvoldoende beheersen of geen vrijstelling kunnen krijgen. Het kan gaan om zij-instromers, inburgeraars, kinderen van expats en andere migranten. Hoe kunnen scholen deze studenten toch … Lees verder

Jongeren in een kwetsbare positie

10 maart 2020DoorrutgerAlgemeen

Maandagavond 9 maart vond in Rotterdam een broedplaats over jongeren in een kwetsbare positie plaats. Het onderwerp: hoe organiseren we ondersteuning voor jongeren die wat extra’s nodig hebben om het onderwijs goed te doorlopen? En: hoe benader je deze jongeren? Na de opening door brigadier Vincent Gerez neemt Linda Buijk, als psycholoog verbonden aan het … Lees verder

Van urennorm naar kwaliteitsnorm

9 maart 2020DoorrutgerAlgemeen

De wettelijke urennorm is geen doel op zich. Kwaliteit van onderwijs moet het uitgangspunt zijn bij het ontwikkelen van onderwijs. Dat zijn enkele conclusies die werden getrokken op twee regionale bijeenkomsten over onderwijstijd. Veel mbo-scholen worstelen met de wettelijke normen rond begeleide onderwijstijd. Een bericht hierover van onderwijsinnovator Frank van den Ende (Gilde opleidingen) op … Lees verder

M-jaar: brede oriëntatie

11 februari 2020DoorrutgerAlgemeen

De tweede broedplaats van dit jaar is bij ROC TOP. Op het programma staat het M-jaar, een oriëntatiejaar voor studenten die moeite hebben om een opleiding te kiezen. Verschillende pilots laten veelbelovende resultaten zien. Maar hoe borg je die op lange termijn?   Bedenker van het M-jaar Elke van den Hout neemt als eerste het woord. … Lees verder

‘Studenten echt een keuze bieden’

22 januari 2020DoorrutgerAlgemeen

De eerste broedplaats van dit jaar vond op 20 januari bij Rijn IJssel in Arnhem plaats. Voor het onderwerp keuzedelen bleek veel belangstelling te zijn. Een verslag over ontkoppelen, logistiek en keuzevrijheid. Zowel interim-voorzitter van de MBO Raad Frank van Hout als minister Ingrid van Engelshoven hebben deze middag de weg naar Rijn IJssel gevonden. … Lees verder