Kennispunt mbo Onderwijs & Examinering
Website met informatie over wet- en regelgeving rond onderwijs en examinering

Veelgestelde vragen
Het Kennispunt Onderwijs & Examinering beantwoordt veelgestelde vragen over onderwerpen als keuzedelen, examinering en toelatingsrecht. De vragen worden regelmatig aangevuld.

FAQ MBO-verklaring
Naar aanleiding van een expertsessie over waardepapieren zijn vragen en antwoorden over de MBO-verklaring op een rij gezet.

Uitkomsten Expertsessie Vrijstellingen
Naar aanleiding van een expertsessie over vrijstellingen stelde de MBO Brigade dit document op

Ruimte in regels
Brochure over de ruimte die de wet- en regelgeving biedt aan scholen om zelf invulling te geven aan het onderwijs.

Ruimte in regels - een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen
Brochure over het aanbieden van onderwijs op maat aan volwassenen die willen bij-, her- of omscholen.

Handreiking derde leerweg
Publicatie over de mogelijkheden van de derde leerweg

Certificaten
Publicatie over de mogelijkheden van mbo-certificaten

Verkorting van opleidingen
Publicatie over het aanbieden van verkorte opleidingen voor studenten met veel ervaring

Maatwerk en vrijstelling generieke eisen voor volwassen studenten
Publicatie over de mogelijkheden van vrijstellingen op het gebied van taal, burgerschap en LOB