Combinatie bol-bbl blijft mogelijk

1 april 2021DoorrutgerAlgemeen

Vanaf 1 augustus kunnen mbo-scholen opleidingen aanbieden in een gecombineerde leerweg bol-bbl. Sinds 2015 kunnen scholen al experimenteel dit soort opleidingen aanbieden. Het experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ eindigt met ingang van 1 augustus. Eerder heeft minister Van Engelshoven de Tweede Kamer op basis van een evaluatie geïnformeerd over het vervolg van de gecombineerde leerweg. … Lees verder

MBO Brigade bestaat twee jaar

1 april 2021DoorrutgerAlgemeen

De MBO Brigade, opgericht om overbodige wet- en regelgeving op te ruimen, bestaat twee jaar. Tijd voor een korte terug- en vooruitblik. De oprichting van de MBO Brigade vloeit rechtstreeks voort uit het Bestuursakkoord dat de MBO Raad in 2018 met het kabinet sloot. In dit akkoord spraken de ondertekenaars af dat mbo-scholen meer ruimte … Lees verder