Verslag Onderwijscafé met BVMBO

22 december 2022DoorrutgerAlgemeen

Geen lesuren. Geen avo-vakken. Geen rooster voor de docenten. Meerdere examenmomenten. Het zijn enkele in het oog springende aspecten van het modulair onderwijs op het Summa College. Giel Kessels weet er enthousiast over te vertellen tijdens het door de BVMBO en de MBO Brigade georganiseerde Onderwijscafé bij het Deltion College. Verslag van een middag vol … Lees verder

Andries Knol: ‘Ik pleit voor vrijwillige kaders’

5 december 2022DoorrutgerAlgemeen

Op 8 december gaan docenten tijdens een Onderwijscafé met elkaar in gesprek over modulair onderwijs. Andries Knol, docent bij Deltion College en voorzitter van de BVMBO, is voorstander van flexibiliteit in regels. ‘Kaders zijn nodig, maar ik pleit voor vrijwillige kaders. Vrijwillig is niet vrijblijvend: ik vind dat teams gemotiveerd van die kaders mogen afwijken.’ … Lees verder

Hoe ver kun je gaan met flexibiliseren?

3 november 2022DoorrutgerAlgemeen

Steeds meer mbo-scholen richten zich op de markt voor leven lang ontwikkelen. Het aanbieden van leertrajecten voor werkenden en werkzoekenden heeft echter nogal wat consequenties voor de bedrijfsvoering. Hoe ver kun je gaan in het flexibiliseren van opleidingen? Wanneer zijn kosten en baten nog in verhouding? Is er regelgeving die scholen in de weg zit? … Lees verder

Terugblik ‘Inspiratie op het spoor’

29 juni 2022DoorrutgerAlgemeen

Vertegenwoordigers van een groot aantal scholen trokken op 17 juni naar het Spoorwegmuseum voor de eerste grote mbo-conferentie in lange tijd. Het werd een inspirerende dag met een groot aantal workshops. ‘Er is ruimte, gebruik die!’ De MBO Brigade organiseerde een workshop over ruimte in de regels bij leven lang ontwikkelen. Namens het ministerie van … Lees verder

Extracurriculair Engels

29 juni 2022DoorrutgerAlgemeen

Op basis van een casus die bij de MBO Brigade is ingediend, is nogmaals naar de ruimte in regels rondom vrijstellingen Engels gekeken. Er blijkt voor deze casus meer ruimte in de interpretatie van het Examen- en Kwalificatiebesluit te zijn, dan eerder bekend. Dat is goed nieuws! Een student heeft als extracurriculaire activiteit in haar … Lees verder

Regelgeving aanpassen: het kan!

24 mei 2022DoorrutgerAlgemeen

De MBO Brigade is in 2018 opgericht om hinderlijke knelpunten in de regelgeving op te lossen. Soms is hiervoor een formele wijziging van de wet- en regelgeving nodig. Zo’n wijziging duurt gauw twee jaar, zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt. De MBO Brigade is 2018 opgericht om knelpunten in de regelgeving op te lossen. Docenten kunnen … Lees verder

MBO-conferentie: Inspiratie op het Spoor

18 mei 2022DoorrutgerAlgemeen

Op vrijdag 17 juni 2022 kan iedereen die betrokken is bij het mbo nieuwe kennis opdoen op de conferentie ‘Inspiratie op het Spoor’. De organisatie van de bijeenkomst is in handen van de externe projecten van de MBO Raad. Tijdens de conferentie vinden tal van interessante workshops en lezingen plaats. De onderwerpen die aan bod komen … Lees verder

‘De beste match voor de student’

7 april 2022DoorrutgerAlgemeen

De richtlijnen rondom toelating van studenten lijken duidelijk. In de praktijk leiden ze echter – zoals vaker – tot dilemma’s. Op 24 maart spraken vertegenwoordigers van scholen, het ministerie en de MBO Raad online over toelatingsrecht aan de hand van voorbeelden van de Noordelijke mbo-scholen en Yuverta. Opnieuw werd duidelijk dat de wet veel ruimte … Lees verder

Keuzedelen bij vierjarige opleidingen

15 februari 2022DoorrutgerAlgemeen

Vanaf komend schooljaar geldt voor vierjarige mbo-opleidingen een minder zware keuzedeelverplichting. Studenten die zo’n vierjarige opleiding volgen hoeven vanaf 1 augustus maar 720 uur aan keuzedelen te besteden. Een mbo-opleiding op niveau 4 duurt in de regel drie jaar. Voor een aantal opleidingen geldt echter een uitzondering: scholen mogen ervoor kiezen deze opleidingen ook in … Lees verder

Einde onderwijsovereenkomst nabij

12 februari 2022DoorrutgerAlgemeen

De onderwijsovereenkomst in het mbo wordt afgeschaft met ingang van 1 augustus 2023. Dat bleek tijdens de bespreking van het wetsvoorstel ‘Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten’ in de Tweede Kamer. De wet regelt aan de ene kant de afschaffing van de verplichte onderwijsovereenkomst in het mbo. Iedere mbo-student moet nu – anders dan in … Lees verder