Vanaf komend schooljaar geldt voor vierjarige mbo-opleidingen een minder zware keuzedeelverplichting. Studenten die zo’n vierjarige opleiding volgen hoeven vanaf 1 augustus maar 720 uur aan keuzedelen te besteden.

Een mbo-opleiding op niveau 4 duurt in de regel drie jaar. Voor een aantal opleidingen geldt echter een uitzondering: scholen mogen ervoor kiezen deze opleidingen ook in een vierjarig programma aan te bieden. Tot voor kort gold voor deze vierjarige programma’s een keuzedeelverplichting van 960 uur. Dit verandert komend studiejaar. Dan geldt voor alle niveau 4-opleidingen, of de studieduur nu drie of vier jaar is, een keuzedeelverplichting van 720 uur.

Brigade

Aanleiding voor deze aanpassing zijn signalen die de MBO Brigade ontving over de regelgeving voor keuzedelen bij vierjarige opleidingen. Tijdens een broedplaats van de MBO Brigade bij Rijn IJssel in januari 2020 werd dit knelpunt naar voren gebracht. Bij deze broedplaats was minister Van Engelshoven zelf aanwezig. Dit heeft geleid tot een concrete wijziging in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen.

Ingangsdatum

De wijziging gaat in per 1 augustus 2022. Vanaf dat moment geldt voor alle studenten van een niveau 4-opleiding een verplichting van 720 uur aan keuzedelen. Er wordt niet gewerkt met cohorten: voor studenten die al vóór 1 augustus 2022 aan hun opleiding waren begonnen wordt de keuzedelenverplichting naar beneden bijgesteld.

Meer ruimte

Door het terugschroeven van de keuzedeelverplichting ontstaat er meer ruimte in het vierde jaar. Deze ruimte kan de opleiding besteden aan het profieldeel/basisdeel. Desgewenst kan de student er ook voor kiezen een extra keuzedeel of een ander extra onderdeel van de opleiding te volgen.

De wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit is opgenomen in het Staatsblad van 9 februari 2022.