De MBO Brigade is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Onderwijs en de MBO Raad. Ook de beroepsvereniging van mbo-opleiders (de BVMBO), de AOb en andere werknemersorganisaties zijn betrokken bij de uitwerking en uitvoering van de Brigade. Het idee voor een brigade is aangekondigd in het Bestuursakkoord MBO Trots, vertrouwen en lef (februari 2018).

Ruimte in regels
De MBO Brigade ondersteunt scholen bij het vinden van ruimte in de regels. Het uiteindelijke doel is dat onderwijsteams alle ruimte krijgen om het beste onderwijs te maken. De brigade kan ook voorstellen doen voor het opruimen van overbodige regels. Bekijk hier een filmpje over de activiteiten van de MBO Brigade. Lees ook meer over de uitgangspunten en achtergronden van de MBO Brigade

Het kernteam
Het kernteam van de brigade bestaat uit:

Lonneke Broeks (OCW)
Friso Lijftogt (MBO Raad)
Nelleke Lafeber (MBO Raad)
Ruud Schapenk (OCW)

 

Contact
Heb je een vraag? De MBO Brigade is bereikbaar via het Kennispunt MBO: (0348) 75 36 30 (op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur) of via: brigade@middelbaarberoepsonderwijs.nl. Wil je een casus indienen? Maak dan gebruik van ons formulier.


Privacy
De MBO Brigade respecteert de privacy van de bezoekers van www.mbobrigade.nl. Persoonlijke informatie die u ons verschaft behandelen wij vertrouwelijk. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Lees hier meer over de privacyregels van Mailchimp. De nieuwsbrief wordt verstuurd aan abonnees die zich persoonlijk hebben aangemeld. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee een abonnee zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Alle gegevens die worden uitgewisseld via onze website, worden versleuteld met SSL-beveiliging.

Wijzigingen van deze privacy-verklaring worden op deze website gepubliceerd.