BROEDPLAATS HYBRIDE LEEROMGEVINGEN

Datum  24 juni 2020
Locatie MBO Amersfoort

Hybride leeromgevingen, hybride docenten, hybride instructeurs

Hoe betrek je het bedrijfsleven actief bij je onderwijs? Wanneer mogen mensen uit de praktijk onderwijs verzorgen? En wat betekent dat voor de onderwijstijd? Denk hierover mee tijdens dit webinar op 24 juni!

Op woensdag 24 juni gaat de MBO Brigade weer aan de slag met innovatievraagstukken van onderwijsteams. De MBO Brigade, een groep van docenten, beleidsmakers en juristen, kijkt met de vraagsteller naar de ruimte die de regels bieden, deelt goede voorbeelden en neemt zo nodig belemmerende regels weg.

In dit webinar kijken we naar hybride leeromgevingen. Steeds vaker wordt onderwijs uitgevoerd buiten de school, in bedrijven of instellingen. Theorie en praktijk worden verbonden en de school en het bedrijf verzorgen samen de opleiding. De huidige regelgeving, met een strikte scheiding tussen begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming, knelt dan soms. Andere knelpunten die genoemd worden liggen op het gebied van bevoegdheden, financiën, matching of organisatiecultuur. In deze broedplaats gaan we op zoek naar oplossingen.

Een voorbeeld van een knelpunt is de inzet van medewerkers uit bedrijven die theorie- of praktijklessen verzorgen. Ze hebben dan als hybride docent de rol van docent of instructeur en moeten aan de bekwaamheidseisen voldoen. Dit betekent vaak het volgen van een opleiding van een jaar (PDG voor de docent of instructeursopleiding voor de instructeur).

MBO Amersfoort is een goed voorbeeld op het gebied van hybride opleiden. Maar dat ging niet vanzelf. Bovenstaande knelpunten leidden bij MBO Amersfoort tot de conclusie dat het inzetten van instructeurs uit het bedrijfsleven heel lastig is. De vraag kwam op of hybride opleiden, ondanks de grote voordelen, wel wettelijk mogelijk is. Tijdens het webinar vertellen medewerkers van MBO Amersfoort hoe zij toch tot hun gewenste hybride leeromgeving zijn gekomen en waar ze tegenaan lopen. Daarna gaan we in kleinere groepen uit elkaar om dieper in te gaan op verschillende thema’s.

Programma:

  • 'Inloop' vanaf 14.45 uur
  • 15.00 uur: start programma
  • 17.00 uur: einde

Na een kort welkom, vertelt MBO Amersfoort over hun hybride leeromgeving. Daarna gaan we in groepen uiteen om knelpunten en mogelijkheden te bespreken. De themagroepen zijn:
- Hybride docenten
- Begeleide onderwijstijd in een hybride leeromgeving
- Publiek-private samenwerking (financiering)
Staat jouw thema er niet tussen? Geef dat aan, we kunnen het programma nog aanvullen.

De bijeenkomst vindt digitaal plaats. Het webinar staat open voor iedereen die betrokken is bij het mbo: mensen die hun vraagstuk willen inbrengen, die hun ideeën en goede voorbeelden willen delen en iedereen die anderszins in het onderwerp geïnteresseerd is. Meld je aan via onderstaande knop.

De Broedplaats staat open voor iedereen die betrokken is bij het mbo: voor mensen die hun vraagstukken in willen brengen, scholen die hun ideeën en goede voorbeelden willen delen en mbo-professionals die anderszins in het onderwerp geïnteresseerd zijn. Aanmelden hiervoor kan via onderstaande knop. Let op: de belangstelling voor deze bijeenkomst is zeer groot! Bij te veel aanmeldingen zal een wachtlijst worden aangelegd.

AGENDA OVERZICHT

Datum: 24 juni 2020
Locatie: MBO Amersfoort
Thema: Hybride leeromgeving

Datum: 9 maart 2020
Locatie: Zadkine
Thema: Jongeren in een kwetsbare positie

Datum: 10 februari 2020
Locatie: ROC TOP
Thema: Brede oriëntatie (M-Jaar)