PLAATSINGSBELEID

Datum  17 juni 2022
Locatie  Spoorwegmuseum
Tijd 09.45 - 16.00 uur

Inspiratie op het spoor

Op 17 juni 2022 verzorgt de MBO Brigade twee workshops op de brede mbo-conferentie 'Inspiratie op het spoor'. Deze netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd door de diverse projecten van de MBO Raad. De MBO verzorgt de volgende twee workshops:

10.30 uur - Ruimte in de regels LLO
Scholen bieden steeds meer maatwerk aan, ook in het kader van leven lang ontwikkelen. Hierbij lopen scholen tegen allerlei praktische vraagstukken aan. Maar soms zit ook wetgeving in de weg. De MBO Brigade is opgericht om knelpunten in de regelgeving op te lossen. Samen inventariseren we de knelpunten en vraagstukken en zoeken we naar passende oplossingen en de ruimte in de regels. Op deze manier biedt de Brigade hulp aan scholen om de ruimte te vinden in regelgeving, zodat docenten het onderwijs zo goed mogelijk kunnen inrichten. Tijdens deze workshop kan je jouw eigen vragen en knelpunten inbrengen, zodat we die direct samen kunnen tackelen!

11.45 uur - Organiseren van kleinschalige opleidingen
Mbo-scholen willen regionaal een passend aanbod van opleidingen aanbieden. Dit is niet altijd eenvoudig, met name als het gaat om opleidingen met een klein aantal studenten. Samenwerking met het bedrijfsleven is dan vaak extra belangrijk om een goede kwaliteit van het onderwijs te kunnen realiseren. In deze workshop delen het ZoneCollege en Rijn IJssel hoe zij hier slimme oplossingen voor vonden.

Het volledige programma van de conferentie is hier te vinden. Inschrijven voor de conferentie kan via deze link.

AGENDA OVERZICHT

Datum: 17 juni 2022
Locatie: Spoorwegmuseum
Thema: Ruimte in regels, Kleinschalige opleidingen

Datum: 24 maart 2022
Locatie: Online, 15.00 uur
Thema: Plaatsingsbeleid

Datum: 2 februari 2022
Locatie: Online
Thema: Expertsessie Vrijstellingen

Datum: 13 januari 2022
Locatie: Online
Thema: Expertsessie Waardepapieren

Datum: 12 oktober 2021
Locatie: Online
Thema: Vernieuwingen vasthouden

Datum: 24 juni 2021
Locatie: Online
Thema: Vragenuurtje gecombineerde leerweg

Datum: 24 juni 2021
Locatie: Online
Thema: Vragenuurtje aanvraagprocedure derde leerweg

Datum: 1 juni 2021
Locatie: Online
Thema: Regels opruimen binnen de school

Datum: 18 februari 2021
Locatie: Online
Thema: Gepersonaliseerd leren

Datum: 4 februari 2021
Locatie: Webinar Hutspot
Thema: Handreiking gepersonaliseerd leren

Datum: 17 november 2020
Locatie: Online
Thema: Vragenuurtje 'Verantwoord diplomabesluit'

Datum: 24 juni 2020
Locatie: MBO Amersfoort
Thema: Hybride leeromgeving

Datum: 9 maart 2020
Locatie: Zadkine
Thema: Jongeren in een kwetsbare positie

Datum: 10 februari 2020
Locatie: ROC TOP
Thema: Brede oriëntatie (M-Jaar)