BROEDPLAATS HYBRIDE LEEROMGEVINGEN

Datum  (UITGESTELD n.a.v. coronavirus)
Locatie MBO Amersfoort

Hybride leeromgevingen, hybride docenten, hybride instructeurs

Hoe betrek je het bedrijfsleven actief bij je onderwijs? Wanneer mogen mensen uit de praktijk onderwijs verzorgen? En wat betekent dat voor de onderwijstijd? Denk hierover mee tijdens de broedplaats op 14 april!

Op dinsdag 14 april gaat de MBO Brigade weer aan de slag met innovatievraagstukken van onderwijsteams. De MBO Brigade, een groep van docenten, beleidsmakers en juristen, kijkt met de vraagsteller naar de ruimte die de regels bieden, deelt goede voorbeelden van vakgenoten en neemt zo nodig belemmerende regels weg.

In deze broedplaats kijken we naar hybride leeromgevingen. Steeds vaker wordt onderwijs uitgevoerd buiten de school, in bedrijven of instellingen. Theorie en praktijk worden verbonden en de school en het bedrijf verzorgen samen de opleiding. De huidige regelgeving met een strikte scheiding tussen begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming knelt dan soms. In deze broedplaats gaan we op zoek naar oplossingen. Knelpunten die genoemd worden liggen vaak op het gebied van bevoegdheden, financiën, matching of organisatiecultuur.

Een voorbeeld van een knelpunt is de inzet van medewerkers uit bedrijven die theorie- of praktijklessen verzorgen. Ze hebben dan als hybride docent de rol van docent of instructeur en moeten aan de bekwaamheidseisen voldoen. Dit betekent vaak het volgen van een opleiding van een jaar (PDG voor de docent of instructeursopleiding voor de instructeur). Dit alles leidde bij MBO Amersfoort tot de conclusie dat inzetten van instructeurs uit het bedrijfsleven wel heel lastig wordt. De vraag kwam op of hybride opleiden, ondanks de grote voordelen, wel wettelijk mogelijk is.

Programma:

  • Inloop vanaf 15.30 uur
  • 16.00 uur: start Programma
  • 18.00 uur: einde

De bijeenkomst vindt plaats bij de hybride leeromgeving First Class van MBO Amersfoort, Piet Mondriaanplein 7, 3812 GZ Amersfoort.

De Broedplaats staat open voor iedereen die betrokken is bij het mbo: voor mensen die hun vraagstukken in willen brengen, scholen die hun ideeën en goede voorbeelden willen delen en mbo-professionals die anderszins in het onderwerp geïnteresseerd zijn. Meld je aan via onderstaande knop!

AGENDA OVERZICHT

Datum: 10 februari
Locatie: ROC TOP
Thema: Brede oriëntatie (M-Jaar)

Datum: 9 maart 2020
Locatie: Zadkine
Thema: Jongeren in een kwetsbare positie

Datum: 14 april 2020
Locatie: MBO Amersfoort
Thema: Hybride leeromgeving