Meld je thema aan!

15 december 2020DoorrutgerAlgemeen

Heeft jouw onderwijsteam een interessant onderwerp voor een komende Brigade-broedplaats? Meld het dan aan de MBO Brigade. De MBO Brigade organiseert regelmatig bijeenkomsten rond thema’s die door scholen aangedragen worden. Het kan hierbij zowel gaan om knelpunten waar scholen bij het verzorgen van onderwijs tegenaan lopen, als om interessante onderwijsinnovaties die scholen graag delen met … Lees verder

Enquête onder casusindieners

7 december 2020DoorrutgerAlgemeen

De MBO Brigade vraagt casusindieners mee te werken aan een korte enquête. Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten. De resultaten van de enquête wil de MBO Brigade gebruiken om de werkprocessen te verbeteren. Ook betrekken we de resultaten bij het bepalen van de toekomst van de MBO Brigade. Invullen Het invullen van … Lees verder

Veel steun voor petitie onderwijstijd

14 oktober 2020DoorrutgerAlgemeen

De petitie over ruimere regels rond onderwijstijd is meer dan 700 keer ondertekend. Initiatiefnemer Frank van den Ende bood de petitie eind september aan de MBO Brigade aan. In maart organiseerde Frank van den Ende twee sessies over onderwijstijd. Tijdens de drukbezochte bijeenkomsten hebben vertegenwoordigers van mbo-scholen allerlei voorstellen gedaan over de regels rond onderwijstijd. … Lees verder

M-jaar studenten ontvangen diploma

5 augustus 2020DoorrutgerAlgemeen

De eerste lichting M-Jaar studenten hebben hun diploma van ROC TOP ontvangen. Zeven zelfverzekerde studenten sluiten hiermee een jaar van persoonlijke groei, beroepsoriëntatie en experimenteren af. Het afgelopen jaar stond voor deze studenten in het teken van een uitgebreide kennismaking met beroepen en opleidingen. De diplomering markeert het einde van dit avontuur, tegelijkertijd is het … Lees verder

Taaleis medewerkers kinderopvang

8 juli 2020DoorrutgerAlgemeen

Vanaf 2025 moeten alle medewerkers in de kinderopvang over voldoende mondelinge taalvaardigheden beschikken. Op welke manier kunnen mbo-opleidingen ervoor zorgen dat studenten aan deze eis voldoen? Volgens de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang moeten medewerkers in de kinderopvang onderdelen van de Nederlandse taal op een bepaald niveau beheersen. Concreet moeten zij ten aanzien van de … Lees verder

Broedplaats hybride onderwijs

29 juni 2020DoorrutgerAlgemeen

Waar kun je een beroep beter leren dan in de praktijk? Hybride docenten, die zelf midden in de beroepspraktijk staan, leveren in steeds meer opleidingen een cruciale bijdrage. Maar aan welke bekwaamheidseisen moeten zulke instructeurs voldoen? Die vraag komt nadrukkelijk aan de orde in het webinar van de MBO Brigade over hybride onderwijs. In het … Lees verder

Petitie over onderwijstijd

4 juni 2020DoorrutgerAlgemeen

Begin maart organiseerde onderwijsinnovator Frank van den Ende twee bijeenkomsten over onderwijstijd. Een en andere heeft nu geleid tot drie concrete aanbevelingen. Begin maart organiseerde onderwijsinnovator Frank van den Ende twee bijeenkomsten over onderwijstijd. Afgevaardigden van ruim veertig mbo-scholen hebben daar knelpunten rond onderwijstijd besproken. Een verslag van de bijeenkomst in Arnhem treft u hier … Lees verder

Keuzedelen: stand van zaken

3 juni 2020DoorrutgerAlgemeen

In december 2019 presenteerde minister Van Engelshoven haar ‘veranderaanpak keuzedelen’. Door de regels te versoepelen hoopt Van Engelshoven dat scholen de potentie van de keuzedelen ten volle gaan benutten. Sommige veranderingen, zoals het loslaten van de koppeling tussen kwalificaties en keuzedelen, vragen om een wetswijziging. Bij andere maatregelen, bijvoorbeeld de examinering van keuzedelen, gaat het … Lees verder

Casussen over taal

28 april 2020DoorrutgerAlgemeen

Bij de MBO Brigade is een aantal casussen rondom ‘taal’ binnen gekomen. Scholen krijgen te maken met studenten die qua vooropleiding en qua capaciteiten een mbo-opleiding aankunnen, maar het Nederlands onvoldoende beheersen of geen vrijstelling kunnen krijgen. Het kan gaan om zij-instromers, inburgeraars, kinderen van expats en andere migranten. Hoe kunnen scholen deze studenten toch … Lees verder

Jongeren in een kwetsbare positie

10 maart 2020DoorrutgerAlgemeen

Maandagavond 9 maart vond in Rotterdam een broedplaats over jongeren in een kwetsbare positie plaats. Het onderwerp: hoe organiseren we ondersteuning voor jongeren die wat extra’s nodig hebben om het onderwijs goed te doorlopen? En: hoe benader je deze jongeren? Na de opening door brigadier Vincent Gerez neemt Linda Buijk, als psycholoog verbonden aan het … Lees verder