Einde onderwijsovereenkomst nabij

12 februari 2022DoorrutgerAlgemeen

De onderwijsovereenkomst in het mbo wordt afgeschaft met ingang van 1 augustus 2023. Dat bleek tijdens de bespreking van het wetsvoorstel ‘Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten’ in de Tweede Kamer. De wet regelt aan de ene kant de afschaffing van de verplichte onderwijsovereenkomst in het mbo. Iedere mbo-student moet nu – anders dan in … Lees verder

Veel vragen over vrijstellingen

8 februari 2022DoorrutgerAlgemeen

Studenten kunnen bij de examencommissie van hun school vrijstelling vragen voor onderdelen die zij eerder in hun studieloopbaan behaald hebben. Hoewel de examencommissie al de nodige ruimte heeft om zelf beleid te maken rond vrijstellingen, lopen scholen toch nog regelmatig tegen belemmerende regels aan. Dat blijkt tijdens een expertsessie van de MBO Brigade. De MBO … Lees verder

Terugblik expertsessie waardepapieren

24 januari 2022DoorrutgerAlgemeen

Sinds dit studiejaar hebben studenten die voortijdig hun mbo-opleiding verlaten in veel gevallen recht op een mbo-verklaring. Met zo’n deeldiploma maken jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt, zo is de gedachte. Veel scholen worstelen echter met de praktische uitvoering. Dat bleek bij de expertsessie van de MBO Brigade over waardepapieren in het mbo. De … Lees verder

‘Flexibiliteit vereist standaardisatie’

23 oktober 2021DoorrutgerAlgemeen

Corona heeft noodgedwongen tot allerlei onderwijsinnovaties geleid. Wat zijn de opbrengsten hiervan? En waar zitten de knelpunten om die opbrengsten duurzaam in praktijk te brengen? Tijdens een bijeenkomst van de MBO Brigade kwamen twee voorbeelden voorbij. ROC A12 presenteerde zijn ‘onderwijscode’. MBO Amersfoort ging in op de mogelijkheden van digitaal examineren. Een verhaal over kansen … Lees verder

Aanvraag derde leerweg eenvoudiger

14 juni 2021DoorrutgerAlgemeen

Scholen die delen van opleidingen in de derde leerweg willen aanbieden kunnen hiervoor eenvoudiger een licentie krijgen. Als de school ook bol- of bbl-opleidingen aanbiedt in hetzelfde domein, vindt bij de aanvraag voor diploma-erkenning slechts een marginale toetsing plaats. In het kader van leven lang ontwikkelen is het voor veel scholen aantrekkelijk delen van opleidingen … Lees verder

Een lokale gids door regelland

8 juni 2021DoorrutgerAlgemeen

Dinsdag 1 juni vond een nieuwe webinar onder de vlag van de MBO Brigade plaats. Deze keer in samenwerking met het Deltion College. Andries Knol, docent en ambassadeur van de BVMBO, en Karin van Wijnen – Bomhof, beleidsmedewerker Kwaliteitszorg, vertelden hoe zij een lokale MBO Brigade hebben opgezet. De deelnemers praatten daarna in groepjes met … Lees verder

Combinatie bol-bbl blijft mogelijk

1 april 2021DoorrutgerAlgemeen

Vanaf 1 augustus kunnen mbo-scholen opleidingen aanbieden in een gecombineerde leerweg bol-bbl. Sinds 2015 kunnen scholen al experimenteel dit soort opleidingen aanbieden. Het experiment ‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl’ eindigt met ingang van 1 augustus. Eerder heeft minister Van Engelshoven de Tweede Kamer op basis van een evaluatie geïnformeerd over het vervolg van de gecombineerde leerweg. … Lees verder

MBO Brigade bestaat twee jaar

1 april 2021DoorrutgerAlgemeen

De MBO Brigade, opgericht om overbodige wet- en regelgeving op te ruimen, bestaat twee jaar. Tijd voor een korte terug- en vooruitblik. De oprichting van de MBO Brigade vloeit rechtstreeks voort uit het Bestuursakkoord dat de MBO Raad in 2018 met het kabinet sloot. In dit akkoord spraken de ondertekenaars af dat mbo-scholen meer ruimte … Lees verder

Lokale brigade bij Deltion College

15 maart 2021DoorrutgerAlgemeen

Docenten van het Deltion College hebben een lokale MBO Brigade opgericht. Het lerarenpanel zoekt oplossingen voor knelpunten in de regelgeving. Andries Knol, docent bewegingsonderwijs aan het Deltion College, vertelt: ‘Het begon allemaal met het Bestuursakkoord mbo (2018), waarin de oprichting van de MBO Brigade werd aangekondigd. Deze brigade helpt teams bij het vinden van ruimte … Lees verder

Webinar Gepersonaliseerd Leren

1 maart 2021DoorrutgerAlgemeen

Op 18 februari vond een nieuw webinar onder de vlag van de MBO Brigade plaats. In een bijeenkomst, die in samenwerking met mboRijnland tot stand kwam, stond gepersonaliseerd leren centraal. Een onderwerp met veel kansen en uitdagingen. De animo was groot. Zo bleek al in de aanloop naar de bijeenkomst. Het maximaal aantal inschrijvers van … Lees verder