Kan een school die een keuzedeel wil aanbieden in het domein 'persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming' dit doen voor een enkele opleiding?

Ja, dat mag. Scholen mogen ervoor kiezen in plaats van een keuzedeel een onderdeel aan te bieden in het kader van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming. Als de school dit bij een opleiding doet, betekent dit niet dat dit bij alle opleidingen binnen hetzelfde crebo moet gebeuren. De wetgeving geeft de school de ruimte om dit voor de ene opleiding wel en voor de andere niet te doen.