Kan een student die een vrijstelling heeft voor een vak toch verplicht worden aanwezig te zijn bij dat vak?

Als er vrijstelling is gegeven van examinering is het logisch dat er ook vrijstelling van onderwijs volgt. Het is natuurlijk jammer voor de student als er daardoor ‘gaten’ in het rooster vallen. Dit kan opgelost worden met maatwerk, wellicht kan in deze tijd bijvoorbeeld al een keuzedeel worden gevolgd. Wat onderwijstijd betreft bieden de regels voldoende ruimte om af te wijken van de norm.