Examineren in het buitenland

De indiener van deze case heeft veel studenten die stage lopen in Antwerpen en Gent. Mag de examinering dan ook daar plaatsvinden?

Ja, die ruimte is er. Het examen leidt dan tot een vrijstelling. Het onderwijsteam zorgt ervoor dat de examinering in het buitenland betrouwbaar, valide en transparant is. De examencommissie verzekert zich ervan dat de examinering aan de kwaliteitseisen voldoet. Als het examen in het buitenland plaatsvindt, verleent de examencommissie op basis daarvan een vrijstelling.

Lees meer in de Handreiking Examinering in het buitenland