Studenten kunnen hun studie verrijken met keuzedelen, ook van andere scholen. Maar een student die overstapt naar een andere school kan het resultaat van een keuzedeel alleen meenemen als dat keuzedeel ook in het portfolio zit van de nieuwe school. Hoe kunnen wij omgaan met dit knelpunt?

Dit knelpunt wordt niet veroorzaakt door wet- en regelgeving. Het is juridisch namelijk mogelijk om voor keuzedelen (inclusief resultaat) vrij te stellen bij overstap van de ene school naar de andere (artikel 3b van het Examen- en kwalificatiebesluit). De examencommissie van de nieuwe school beslist over de vrijstelling. Hierbij moet bijvoorbeeld gekeken worden naar overlap tussen keuzedeel en kwalificatie. Het gegeven dat het keuzedeel is gevolgd aan een andere school, is geen reden om de vrijstelling niet toe te kennen.