Het keuzedeel ‘Duits in het beroepsonderwijs’ staat ook gekoppeld aan de economische opleidingen. Nu bevat het dossier van bijvoorbeeld Commercie beroepsspecifieke taaleisen. Mag een student die kiest voor Duits als tweede taal ook het keuzedeel ‘Duits in het beroepsonderwijs’ kiezen? Of moet je dat als school weigeren in verband met overlap?

Bij gekoppelde keuzedelen moderne vreemde talen (mvt) aan een kwalificatie met een mvt-eis is het inderdaad opletten. Als de inhoud van het keuzedeel overlapt met de kwalificatie kan de student het keuzedeel niet inzetten voor de keuzedeelverplichting. Het is overigens aan de opleiding om te bepalen of er sprake is van ondoelmatige overlap, gelet op de inhoud en het niveau van de deelaspecten.