Mag je als school studenten verplichten aanwezig te zijn bij lessen of andere onderwijsactiviteiten?

In de onderwijsovereenkomst met de student is ruimte om afspraken te maken over aanwezigheid. Deze afspraken moeten redelijk zijn. Bij het niet nakomen van de afspraken, moet de student de kans krijgen om zijn gedrag te verbeteren. Eventuele sancties moeten proportioneel zijn en de studievoortgang stimuleren. In uiterste gevallen, wanneer de student geen ontwikkeling laat zien ten aanzien van de gemaakte afspraken, kan de onderwijsovereenkomst worden ontbonden.