Ruimte voor internationale opleidingen

Internationale, Engelstalige mbo-opleidingen

Het Summa College biedt sinds kort een aantal internationale opleidingen, nagenoeg volledig in het Engels aan. De doelgroep voor deze internationaal georiënteerde opleidingen is divers. Een deel van de studenten zijn ‘reguliere’ studenten die graag een internationale opleiding (in het Engels) willen volgen, een deel is studenten wonend in Nederland maar met een buitenlandse achtergrond, en een deel van de studenten komt uit het buitenland bewust naar Nederland om deze opleiding te volgen.

Aanleiding voor het Summa College om deze opleidingen aan te bieden is de vraag vanuit de omgeving. Zowel de provincie Noord Brabant als de Brainportregio Eindhoven zetten in op internationalisering van het onderwijs om zodoende tegemoet te komen aan de actuele ontwikkelingen en de vraag van bedrijven. Het Summa College komt graag aan deze regionale vraag tegemoet en biedt nu een aantal internationale, Engelstalige opleidingen die studenten aantrekken die internationaal opgeleid willen worden.

Het Summa College heeft aan de MBO Brigade een aantal vragen gesteld over de kaders en inrichting van Engelstalige opleidingen. Samen met een aantal brigadiers – vanuit OCW, MBO Raad en ROC Mondriaan – zijn deze besproken. Onderstaand de opbrengst in de publicatie.