In Venlo en Weert zet Gilde Opleidingen twee pilots op in respectievelijk Retail & Sales en Zakelijke dienstverlening. In de pilot ontwikkelt een team met 3 tot 4 regionale bedrijven een 3-jarige opleiding zo dicht mogelijk bij de wensen van de bedrijven. Om te kijken wat de ruimte is binnen bestaande regelgeving is de MBO Brigade gevraagd mee te denken.

In het concept ‘BedrijfsWijs’ wil Gilde Opleidingen onderwijs en bedrijfsleven zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten. Goed luisteren naar de wensen van bedrijven en elkaar versterken door bij elkaar te zitten (het is meer dan stage). Dit sluit aan bij de visie van Gilde opleidingen: Proactief Partnerschap en Toekomstgericht Onderwijs. De concepten richten zich met name op inhoud en inzet van expertise.

Wederzijds begrip

Op basis van co-creatie en hybride docentschap worden de bedrijven nauw betrokken. Bedrijven hebben niet de kennis van de dossiers en begrijpen niet altijd het nut van alle programmaonderdelen. Door hen erbij te betrekken wordt de inhoud van de diploma-eisen van de opleiding meer concreet en groeit het wederzijds begrip en commitment.

De invulling

Het uitgangspunt is dat een kwalificatiedossier voldoende ruimte geeft voor creatieve invullingen. Met keuzedelen kunnen specifieke behoeften van bedrijven verder worden ingevuld. De concrete vorm is het gezamenlijk ontwikkelen van onderwijsconcepten met partners uit de regio en input vanuit studenten. Experts uit het bedrijfsleven denken mee over de inhoud, externe experts verzorgen lessen, het bedrijfsleven functioneert als opdrachtgever van een onderwijsproject en studenten krijgen les binnen de authentieke omgeving van een bedrijf. De mooie mix van onderwijskundige en bedrijfsmatige expertise, zorgt voor een variabel en aantrekkelijk onderwijsconcept voor studenten, tevens toekomstige medewerkers.

Kaders

In een gesprek van twee medewerkers van Gilde opleidingen en twee brigadiers is of er regels in de weg zitten. Al snel bleek dat de ruimte die er is in regels over onderwijstijd, geaccrediteerde bpv-plekken en bevoegdheden oplosbaar zijn. Wat betreft de inhoud van de opleidingen is gekeken naar de specifieke regiobehoefte en de mogelijkheid van een experiment voor een regio-kwalificatie, maar dat is een redelijk tijdrovende klus. De kern van het concept is meer gericht op wat studenten leren en hoe ze leren. Dat is te vinden in waar ze worden opgeleid (deels in het bedrijf) en door wie (docent of expert). Dan kun je aansluiten bij een brede set van kwalificaties en daar onderdelen uit gebruiken of door een deel van de opleiding op dossierniveau, of door bij aanbieden benodigde keuzedelen (of zelfs eigen keuzedelen ontwikkelen), ook het participeren in een reeds ontwikkelde cross-overkwalificatie is eenvoudiger dan zelf een nieuwe kwalificatie te willen ontwikkelen.

Conclusie: Begin met quick wins om iedereen mee te krijgen…. Het is meer cultuur dan structuur.