Wat kun je als school doen als studenten weigeren onderwijsbenodigdheden mee te nemen?

Studenten zijn verantwoordelijk voor onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik, zoals boeken. Studenten die niet kunnen beschikken over deze onderwijsbenodigdheden kunnen bij de school terecht voor hulp. Verdere informatie over schoolkosten vind je in het servicedocument schoolkosten.

In het studentenstatuut van de school zijn de rechten en plichten van studenten opgenomen. Hierin beschrijft de school wat zij van haar studenten verwacht, bijvoorbeeld als het gaat om het meenemen van onderwijsbenodigdheden. Als een student zich niet aan deze afspraken houdt, kan de school maatregelen treffen. Eventuele sancties moeten proportioneel zijn en erop gericht zijn om de studievoortgang te stimuleren. In uiterste gevallen, wanneer de student geen ontwikkeling laat zien ten aanzien van de gemaakte afspraken, kan de onderwijsovereenkomst worden ontbonden.