Moeten studenten die een vierjarige niveau 4-opleiding volgen altijd keuzedelen volgen met een studiebelasting van 960 uur? Of kan voor deze studenten de reguliere studiebelasting van 720 uur gelden?

In de regel hebben middenkaderopleidingen (niveau 4) een studieduur van drie jaar. Hierbij hoort een keuzedeelverplichting van 720 studiebelastinguren. Voor sommige opleidingen kunnen scholen ook een vierjarige opleiding aanbieden (bekijk het overzicht van deze opleidingen). Tot op heden hoort bij zo'n vierjarige opleiding een keuzedeelplicht van 960 uur. Naar aanleiding van signalen bij de MBO Brigade stelt het ministerie nu voor de keuzedeelverplichting voor alle niveau 4-opleidingen naar 720 studiebelastinguren te brengen. Alle niveau 4-opleidingen - dus ook de driejarige opleidingen die vier jaar mogen duren - hebben dan een gelijke keuzedelenverplichting. Dit wordt geregeld via een aanpassing van het examen- en kwalificatiebesluit. Het voorstel dat deze wijziging regelt is inmiddels vrijgegeven voor internetconsultatie. De verwachting is dat de nieuwe regelgeving gaat gelden vanaf 1 augustus 2022.