Moeten studenten die een vierjarige niveau 4-opleiding volgen altijd keuzedelen volgen met een studiebelasting van in totaal 960 uur? Of kan voor deze studenten de reguliere studiebelasting van 720 uur gelden?

Het ministerie is voornemens om de keuzedeelverplichting voor alle niveau 4-opleidingen naar 720 studiebelastinguren te brengen. Alle niveau 4-opleidingen - dus ook de driejarige opleidingen die vier jaar mogen duren - hebben dan een gelijke keuzedelenverplichting. Dit wordt geregeld via een aanpassing van het examen- en kwalificatiebesluit. Dit kan nog even duren, we hopen dat de nieuwe regelgeving op tijd af is om te gaan gelden voor de studenten die starten in het schooljaar 2021-2022.