Hoe moeten vrijstellingen voor behaalde keuzedelen gewaardeerd worden, als er geen resultaat of cijfer zichtbaar is uit de aangeleverde stukken?

Volgens het examenbesluit (artikel 3b, derde lid) telt bij een vrijstelling de eerder behaalde waardering mee voor de eindwaardering. Het is niet voldoende om alleen ‘vrijstelling’ op de resultatenlijst op te nemen. De volgende oplossing is pragmatisch:

  • Vraag de student om een bewijs van het resultaat van het keuzedeel aan te leveren. In het geval van een DUO-uitdraai beschikt de student vrijwel altijd over de originele resultatenlijst en het originele diploma. Het resultaat dat daar op staat, kun je overnemen.
  • Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als de vrijstelling gebaseerd is op werkervaring, kun je als resultaat ‘voldoende’ en cijfer ‘6’ koppelen. Indien een student deze waardering te laag vindt, zou hij of zij in de gelegenheid gesteld kunnen worden alsnog het keuzedeelexamen af te leggen.

Verder onderzoek

Het ministerie van OCW onderzoekt of aanpassing van de regelgeving nodig is, zodat het mogelijk wordt geen resultaat te vermelden in situaties waarin er geen resultaat vast te stellen is in de vorm van een eerdere waardering.