Voorwaardelijke kennisexamens

Om te bepalen of een student klaar is voor het examen nemen veel scholen voorwaardelijke toetsen af. De scheiding tussen onderwijs en examinering leidt in de praktijk vaak tot discussies. Voor veel examencommissies is het onduidelijk:

  • of er voorwaardelijke toetsen voorafgaand aan een examen afgenomen kunnen worden
  • of een voorwaardelijke toets onderdeel is van het examen of van het onderwijsproces
  • of een student toegang tot het examen ontzegd kan worden als de ontwikkelingsgerichte toetsen onvoldoende zijn
  • hoe het onderscheid tussen onderwijs en examinering worden gemarkeerd
  • wat de taak van de examencommissie hierin is
  • hoe inspectie toeziet op het onderscheid tussen onderwijs en examinering

De Handreiking 'Voorwaardelijke toetsing en examinering' geeft antwoord op al deze vragen.