Numerus fixus

Mag je een student op een wachtlijst plaatsen als niet gecommuniceerd is dat de opleiding met een numerus fixus werkt?

Bij het instellen van een numerus fixus zijn twee zaken van belang:

  1. De regels omtrent een numerus fixus zijn transparant voor aspirant-studenten.
  2. Het instellen van een numerus fixus gebeurt op basis van gegronde argumenten (opleidingscapaciteit of arbeidsmarktperspectief).

In de bovenstaande casus is niets gecommuniceerd over een numerus fixus. De student mag bij deze specifieke vestiging dus niet geweigerd worden op basis van studentaantallen. Mocht de opleiding in de toekomst studenten op een wachtlijst willen plaatsen, dan is het noodzakelijk dit duidelijk te communiceren. Bijvoorbeeld via de website of een folder.