Mogen ondernemers les geven?

Het Zone.College wil het onderwijs zoveel mogelijk bij bedrijven laten plaatsvinden. Maar hoe zit het dan met de begeleide onderwijstijd?

In de opleiding Varkenshouderij wordt het onderwijs voor een groot deel verzorgd op zes geselecteerde boerderijen. Daar krijgen leerlingen les van de ondernemers zelf, bijvoorbeeld over onderwerpen als hygiëne of energieneutraal ondernemen. Het Zone.College traint de ondernemers, maar van een lesbevoegdheid is geen sprake. Wel zijn docenten op afstand beschikbaar voor hulp en assistentie.

Voldoet het Zone.College met deze aanpak wel aan de regels voor begeleide onderwijstijd? De varkenshouders hebben immers geen tweedegraads lesbevoegdheid, terwijl ze wel zelfstandig les geven op hun bedrijf. Reden voor de school om dit probleem voor de leggen aan de MBO Brigade. Cruciaal is dat de school kan borgen dat de onderwijskwaliteit op orde is. Dat kan bijvoorbeeld door duidelijke afspraken te maken over de begeleiding van de ondernemers die onderwijs verzorgen. En door een goede vorm van evaluatie in te bouwen. Als de Onderwijsinspectie vragen stelt, moet je kunnen uitleggen waarom dit verantwoord onderwijs is en hoe je de kwaliteit borgt.

Bekijk HIER een filmpje van de MBO Brigade over het onderwijs binnen de opleiding Varkenshouderij.

Lees ook dit artikel