De petitie over ruimere regels rond onderwijstijd is meer dan 700 keer ondertekend. Initiatiefnemer Frank van den Ende bood de petitie eind september aan de MBO Brigade aan.

In maart organiseerde Frank van den Ende twee sessies over onderwijstijd. Tijdens de drukbezochte bijeenkomsten hebben vertegenwoordigers van mbo-scholen allerlei voorstellen gedaan over de regels rond onderwijstijd. Na afloop van de bijeenkomsten is een petitie opgesteld met drie concrete aanbevelingen. De aanbevelingen pleiten voor meer ruimte voor scholen om in afstemming met studenten en branches te bepalen hoeveel onderwijsuren nodig zijn om een kwalitatief goed opleiding te verzorgen. Ook ten aanzien van de verdeling tussen de begeleide onderwijstijd (BOT) en bpv-uren zouden scholen meer vrijheid moeten hebben. Ten slotte pleit de petitie voor duidelijkheid over digitale vormen van onderwijs: tellen deze uren als onderwijstijd?

Advies

Frank van den Ende heeft inmiddels de petitie aan de MBO Brigade aangeboden. Maartje Vedder van de brigade is blij met het initiatief: ‘BOT is een onderwerp dat de afgelopen jaren vaak is geagendeerd bij het ministerie en de MBO Brigade. Hoewel de regels inmiddels meer ruimte bieden dan tien jaar geleden, blijkt dat veel onderwijsteams moeite hebben om die ruimte te vinden en te benutten. De komende tijd onderzoekt de MBO Brigade in welke situaties de regelgeving van BOT knelt, waarbij we ook kijken naar ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren en hybride leren. Aan de hand van de bevindingen zal de MBO Brigade een advies uitbrengen over de vraag hoe scholen ruimte in de urennormen beter kunnen benutten voor goed en innovatief mbo-onderwijs.’