Minister Ingrid van Engelshoven wil onderzoeken of de urennorm in het mbo toe is aan aanpassing. Mede op basis van signalen van de MBO Brigade.

De urennorm in het mbo schrijft gedetailleerd voor uit hoeveel uren een onderwijsprogramma bestaat. Scholen kunnen onder voorwaarden afwijken van de urennorm. De school moet dan duidelijk maken waarom met minder uren toch een goed onderwijsprogramma kan worden gemaakt. Ook moet de ondernemingsraad instemmen met de afwijking.

Sta-in-de-weg

Het ministerie stimuleert scholen, onder andere via de MBO Brigade, om van deze afwijkingsmogelijkheid gebruik te maken. De norm is namelijk, aldus de Onderwijsinspectie, geen doel op zichzelf, maar een middel om tot goed onderwijs te komen. Desondanks is de norm voor veel onderwijsteams nog een sta-in-de-weg bij vernieuwing van het onderwijs. Dat bleek begin vorig jaar, toen onderwijsinnovator Frank van den Ende een aantal bijeenkomsten organiseerde over de urennorm. Deze bijeenkomsten resulteerden in een petitie, die breed door docenten ondertekend werd. Belangrijkste oproep in de petitie: laat de urennorm los. Van den Ende bood onlangs de petitie aan de MBO Brigade aan.

Brigade

Bij het laatste onderwijsdebat in de Tweede Kamer maakte minister Van Engelshoven bekend opnieuw te willen kijken naar de urennorm. Niet alleen vanwege de petitie, maar ook op basis van signalen van de MBO Brigade. Van Engelshoven: ‘We hebben de brigade opgericht om scholen te stimuleren gebruik te maken van de ruimte in de regels. Als blijkt dat scholen zo veel behoefte hebben om van de urennorm af te wijken, komt er een moment dat je de vraag moet stellen of de urennorm zelf nog wel zinvol is.’

Wet

Aanpassing van de urennorm vereist een wetswijziging. Op dit moment schrijft de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) namelijk gedetailleerd voor uit hoeveel uren een onderwijsprogramma bestaat. Als het onderzoek aanleiding geeft om de urennorm inderdaad aan te passen, zal dat daarom een klus zijn voor een volgend kabinet.

Bekijk hier de toezegging van minister Van Engelshoven