Bij de MBO Brigade is een aantal casussen rondom ’taal’ binnen gekomen. Scholen krijgen te maken met studenten die qua vooropleiding en qua capaciteiten een mbo-opleiding aankunnen, maar het Nederlands onvoldoende beheersen of geen vrijstelling kunnen krijgen. Het kan gaan om zij-instromers, inburgeraars, kinderen van expats en andere migranten. Hoe kunnen scholen deze studenten toch een passende mbo-opleiding aanbieden?

Naar aanleiding van dit vraagstuk organiseerde de brigade op 2 maart 2020 een bijeenkomst met de casusindieners en enkele experts van het ministerie van OCW. De uitkomsten van deze sessie delen we graag met u. Lees hier een beschrijving van de casussen en een aantal gestelde vragen.