Minister Van Engelshoven versoepelt de regels rond keuzedelen. De verplichte koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties vervalt. Ook krijgen scholen meer mogelijkheden om zelf keuzedelen te ontwikkelen.

Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief presenteert de minister een ‘veranderaanpak keuzedelen’. Volgens de brief stellen de keuzedelen de scholen in staat hun opleidingen beter ‘bij de tijd’ houden. Desondanks constateert de minister ook dat scholen worstelen met de keuzedelen, bijvoorbeeld op het terrein van de examinering. Met de veranderaanpak wil de minister deze knelpunten zoveel mogelijk wegnemen. Zo kiest de minister ervoor de verplichte koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties los te laten. Dat betekent dat scholen straks zelf kunnen bepalen welke keuzedelen ze bij welke opleidingen aanbieden. Ook wil de minister scholen meer mogelijkheden geven om zelf keuzedelen te ontwikkelen. Het huidige proces om tot een keuzedeel te komen wordt een lang en bureaucratisch proces genoemd. Om dat proces te versimpelen, hoeven scholen voortaan voorstellen voor keuzedelen niet meer voor te leggen aan de SBB-sectorkamer.

Vrijstellingen

Een volgend onderdeel van de veranderaanpak betreft de vrijstellingen. Het is de bedoeling dat studenten die doorstromen binnen het mbo vaker gebruik kunnen maken van vrijstellingen.Verder wil de minister op niveau 2 – net als bij de Entreeopleiding – meer ruimte creëren voor remediërende keuzedelen. In deze opleidingen kunnen keuzedelen worden ingezet om leerlingen bij te spijkeren. Rond examinering wijst de minister erop dat de regelgeving scholen nu al veel ruimte biedt om diverse examenvormen in te zetten. Zij wil samen met de MBO Raad scholen gaan informeren over de mogelijkheden die er zijn binnen de bestaande wet- en regelgeving. Daarnaast schrijft de minister bezig te zijn met een verkenning naar de noodzaak van aanpassing van regelgeving.

Volle wasdom

De ‘veranderaanpak keuzedelen’ is – zo schrijft de minister in de brief – een belangrijke stap op weg naar een responsieve kwalificatiestructuur. Zij verwacht dat door deze voorstellen de keuzedelen nog beter ‘tot volle wasdom’ kunnen komen.