20 november 2019

Docenten die last hebben van wet- en regelgeving kunnen voortaan terecht bij een ‘brigade’. Experts staan klaar om tegen overbodige regels ten strijde te trekken.

Wie last heeft van knellende of overbodige regels kan voortaan terecht bij deskundige hulpverleners. De MBO Brigade bestaat uit docenten, beleidsmakers en juristen. Zij zijn op afroep beschikbaar om belemmerende regels aan te pakken. De brigade vloeit rechtstreeks voort uit het Bestuursakkoord dat MBO Raad en ministerie van Onderwijs vorig jaar tekenden. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, kondigde toen aan dat de brigade ‘met militaire precisie’ tegenstrijdige regels zou opruimen.

Ruimte

Waar mogelijk zal de brigade regels schrappen. Maar de brigade kan docenten ook helpen om ruimte in de regels te vinden. Soms staat de regelgeving namelijk meer toe dan docenten denken. Verder kan de brigade uitleg geven over ingewikkelde wet- en regelgeving.

Intakeformulier

Wie een overbodige regel op het spoor is, kan via een digitaal intakeformulier bij de brigade terecht. Het intakeformulier is te vinden op de website van het kennispunt Onderwijs & Examinering. Dit kennispunt ondersteunt de brigade.